Những cuốn sách được giới thiệu từ Minh Sư Patriji (2016)

Da Nang - Quang Ngai (3) 24-8

Những cuốn sách được giới thiệu từ Minh Sư Patriji
[Hành trình tìm về Chính Mình Lần V – 2016]

Với nhiều thành viên của đoàn thì khoảnh khắc được trò chuyện và hỏi đáp với người Thầy đáng kính trên xe từ Đà Nẵng vào Quảng Ngãi thật đáng nhớ. Chị Nga nói: đó là khoảnh khắc ý nghĩa nhất với chị. Còn với tôi thì nói: đó là khoảnh khắc trên cả từ ngữ như: tuyệt vời, mốc son hay lân lân hạnh phúc.
Đặc biệt, Thầy giới thiệu các đầu sách như là cho những cánh cửa, hay nói chính xác hơn là trao tặng các chìa khóa để chúng ta tự mở cửa cho chính mình.
Danh sách các cuốn sách Thầy  viết ra để PSSM Team & thành viên đọc, thực hành & chia sẻ đó là:

• Strangers Among Us by Ruth Montgomery
• From the Mundane to the Magnificent by Vera Stanley Alder
• Souls Journey by Peter Richelieu
• Soul Lessons and Soul Purpose by Sonia Choquette
• Symphony of the Zodiac by Torkom Saraydarian
• Illusions Quotes by Richard Bach
• Seth Material by Jane Roberts
• The Fire from Within by Carlos Castaneda
• Invisible Helpers by Leadbeater
• Seven Bodies by Annie Besent

Một con số quá đẹp: 10 cuốn sách do Minh Sư Patriji giới thiệu cho những “kẻ” khao khát tìm sự thật. Tựa mỗi cuốn sách Thầy viết trong một trang giấy, với một người yêu chữ, thương sổ như mình thì lẽ bình thường sẽ tiếc trang giấy, nhưng với những nét chữ cho 10 chìa khóa này thì hổng những hạnh phúc mà còn đã ghiền nữa. Việc tiếp theo bây giờ là đọc thôi.

Da Nang - Quang Ngai (2) 24-8
Thầy dặn kỹ: “Có quá nhiều trí tuệ trên thế giới được viết thành sách, tại sao lại không đọc. Có quá nhiều vị Thầy đã khai sáng, có quá nhiều Phật ở khắp mọi nơi, tại sao không đọc sách từ họ!”

Bạn nào hứng thú với cuốn nào, đọc chung và cùng chia sẻ cảm nhận, thực hành nhé!

[Ký sự Hành trình tìm về Chính Mình 2016 – Trên xe từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi, 24/08/2016]
Cảm nhận từ Toodee Nguyễn Huy Toàn

Leave a Reply