• Thiền
  • Thiền & học đường

    Thiền với sinh viên ĐH Kinh Tế Đà Nẵng

    Khi đứng trên bục giảng, giảng đường Đại học ĐH Kinh Tế Đà Nẵng với vai trò là người hướng dẫn thiền, tôi đã xúc động rất nhiều. Tôi không nghĩ điều này lại ý nghĩa đến vậy. Cảm ơn Hành trình Tìm Về Chính Mình 2016 đã cho tôi được trải nghiệm này. Tôi […]